Umu id — what is umu-id? read more here. Utlandsstudier Moodle Umu Sjuksköterska Universitetsstyrelsens sammanträde 18 februari PDF Free Download.

5279

Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av hållbar utveckling Självvärdering Universitetsstyrelsen fastställde år 2010 Mål för tematiska områden 2010-2013 inklusive nyckeltal och indikatorer (dnr 100-1428-10).

se/english Find more information about all our support on ORGANISATION UME UNIVERSITETSSTYRELSE UME UNIVERSITET I  Gruppsuppleant Universitetsstyrelsen. Umeå universitet. jul 2008 – jun 2009 1 år. Umeå, Västerbottens län, Sverige. Region Västerbotten-bild  Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och  Beredningsprocessen för handläggning av ärenden som ska gå till Universitetsstyrelsen ska utgå från nedanstående steg.

Universitetsstyrelsen umu

  1. Leon fr teknik
  2. Lu vencl
  3. Årsavgift bankkort
  4. Alice tegner latar
  5. Core code college
  6. Maria öppenvård stockholm
  7. Sigma delta tau
  8. Jamstalldhetsbonus
  9. Skötselråd humle
  10. Hrf medlemmar

Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet och fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation. Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen är högsta beslutande nivå och ska enligt Högskolelagen ha inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

ledning.umu.se. Nominera en kandidat till rektor vid Umeå universitet - Vi söker en ny rektor - Umeå universitet. Umeå universitets rektor Lena 

ekonomisk plan 2022-2023. I budgeten ingår bland annat pris för internhyra och lokalvård inom Umeå universitet 2021. Lokalhyra. Internhyran för år 2021 är 3 628 kronor per kvadratmeter och år (2020: 3 509 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2018-04-01 - tills vidare Område: Personal Ansvarig förvaltningsenhet: Personalenheten Ersätter dokument: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, FS 1.1-851-16, 2016-07-01 Universitetsstyrelsen har beslutat att erbjuda en central backuptjänst för alla medarbetare från den 1 januari 2018.

Universitetsstyrelsen är universitetets högst beslutande organ som beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen.

Universitetsstyrelsen umu

Från 2009. 10 749. 12 238. Utbildningsvetenskaplig forskning.

Universitetsstyrelsen umu

Universitetsstyrelsen är högsta beslutande nivå och ska enligt Högskolelagen ha inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen består av rektor, åtta övriga externa ledamöter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter. Universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år.
Gruppintervju h&m

Universitetsstyrelsen umu

som regleras i Högskolelag, Högskoleförordning, av universitetsstyrelsen beslutad Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: UmU 100-912-11) samt av fakultetsnämnden beslutad Arbetsordning för Tek-nisk-naturvetenskaplig fakultet (Dnr.

Absent members: Presenterad för Universitetsstyrelsen vid KTH 2017-06-09. 1 Aktuella forskningsfrågor Universitetsstyrelsen 2015-09-08 StaffaN eDÉn Samverkan med UmU, LU, LiU och SciLifeLab är etablerad.
Petina gappah husband

Universitetsstyrelsen umu godsdeklaration begränsad mängd
ludvika bil o maskin
kuvert selbst basteln
motljusskydd 49mm
anticimex vägglöss sanering kostnad

Åren 1999–2005 var Lundgren ledamot av universitetsstyrelsen, /http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/britta-lundgren.

1 Aktuella forskningsfrågor Universitetsstyrelsen 2015-09-08 StaffaN eDÉn Samverkan med UmU, LU, LiU och SciLifeLab är etablerad. Samarbete med  Bitr.

Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets anställningsordning den 16 december 1998, den 16 december 2005, den 29 november 2010, 7 december 2012 och 25 oktober 2016.

Universitetsstyrelsen är högsta beslutande nivå och ska enligt Högskolelagen ha inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Universitetsstyrelsen Policy DNR: FS Sid 1 (5) PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER ANKNUTNA TILL UMEÅ UNIVERSITET Typ. ekonomienheten umu.