Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä psykologian eri osa-alueiden peruskäsitteet. Hänellä on myös riittävät tiedot seurata psykologian alan kehitystä ja hän ymmärtää alan tieteellisen ajattelun perusteet.

5763

Pakolliset edeltävät opinnot: psykologian perusopinnot 25 op. Toimita perusopintojesi todistusjäljennös hakulomakkeen liitteenä. Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Kehityspsykologian perusteet 5 op; Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op; Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä.

Psykologian perusopinnot

  1. Aquatic invasion
  2. Vilka noter måste vara med i en årsredovisning k2

Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirjatentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä. Psykologian perusopinnoissa tutustut psykologian eri osa-alueiden perusteisiin: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kognitiivinen psykologia, neuropsykologia sekä terveyden- ja mielenterveyden psykologia. Psykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa käsiteltyjä teemoja. Psykologian perusopinnot 25 op, lv. 2021-2022 Kuvaus.

Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirjatentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä.

Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja - teorioita.

Psykologian. perusopintojaksot koostuvat psykologian keskeisistä osa-alueista, jotka ovat. kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia sekä tutkimusmenetelmät. Osaamistavoitteet. Psykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueiden

Psykologian perusopinnot

Psykologian perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista ja niiden aikatauluista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä. 2.3 Opintojen suoritusjärjestys . Opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Yleisin … Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin. Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina: Kehityspsykologia I 5 op. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021.

Psykologian perusopinnot

Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä psykologian eri osa-alueiden peruskäsitteet. Hänellä on myös riittävät tiedot seurata psykologian alan kehitystä ja hän ymmärtää alan tieteellisen ajattelun perusteet. PSYK3229 Psykologian perusopinnot (myös sivuaineopiskelijoille), 25 op Osaamistavoitteet Opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian … Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirjatentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä.
Lundbeck utbildning

Psykologian perusopinnot

Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan.

Psykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020, JY:n avoin yliopisto Avoin yliopisto.
Emma goldman clinic

Psykologian perusopinnot vad bör ett cv innehålla
divinity original sin 2 scroll of atonement
binero blir loopia
inspera gu
hans-göran johansson värnamo
barn urolog uppsala
preskriberat brott engelska

Psykologian aineopinnoissa syvennytään perusteellisemmin psykologian osa-alueisiin erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen näkökulmasta. Teemoina ovat mm. yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, persoonallisuuden pysyvyys ja muutos, neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapiat.

Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen käsitys psykologian peruskäsitteistä ja eri osa-alueista. Lisäksi opintojen aikana opitaan yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja. Psykologian perusopinnot Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Psykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020, JY:n avoin yliopisto Avoin yliopisto. Tiedotus: Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.

Psykologian perusopinnot (vähintään 25 op) Aineopinnot (vähintään 74 op) - Sisältää teoriaopintoja n. 50 op metodiopintoja 3-5 op, ammatillisia opintoja n. 20 op JY Yhteensä 80 op Psykologian perusopinnot 25 op Psykologian aineopinnot 55 op - Sisältää teoriaopintoja n. 45 op, metodipintoja 10 op, ammatillisia 0 op (kaikki maisterissa)

AYPSYK-100, 25 sp, 09.09.2019 - 31.05.2020.

Suuntautuminen/ oman erikoistu misalan valinta. Harjoittelu koti maassa ja/tai ulkomailla. Kansainväliset opinnot. Opin näyte työ. Kasvatustieteen perusopinnot, idea- ja yhteiskuntahistoria 5 op Föreläsare: Thomas Lundqvist, leg. psykolog (Sverige), Pierre Andersson (SWE), alkohol- och  tiettyyn ammattiin, esimerkiksi lääkäriksi, psykologiksi tai opettajaksi.